یادگیری ماشینیِ از پیش آموزش داده شده،

یادگیری ماشینیِ از پیش آموزش داده شده،
شرح واژه:
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} خرید و فروش سگ گریت دین اصیل و نژاد دار با خرید و فروش سگ پیت فروش مار بول اصیل و نژاد دار عرضه ها، فروش ها تحت تاثیر زیادی فروش گربه اگزاتیک قرار گرفت و نزول قابل خرید و فروش ماهی های آکواریومی خرید سگ دوبرمن...
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ...
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}...
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}...
سگ دوبرمن چندی پیش ایالت متحده، تعدادی از مسافران خارجی را مجبور کرد که خود را در داخل شان قرار دهند به تازگی مشخص خرید و فروش سگ هاسکی اصیل و نژاد دار شده که این کار اشتباه و خطرناک است؛ نتیجهتحقیقات جدید سازمان نشان می دهد که قرار دادن در داخل ، می تواند خطر آتش سگ کن کورسو سوزی و انفجار در هویما به دنبال داشته...
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} خرید و فروش سگ ژرمن شپرد اصیل و نژاد دار {} پارسال با ارائه دو از خانواده تب اس نشان داد که برای این ‌ریزی دقیقی دارد و به دنبال تمرکز بر روی محصولات پرچمدار در ‌هایاست با وجود آن که تمایل...
دیروز سگ کن کورسو در جریان ایفا ۲۰۱۷ ، شرکت از نسل جدید ماشین های لباسشویی خود رونمایی کرد دن هاروی، معاون ارشد و رئیس بخش اروپا، دیشب در جریان مراسم رسمی این شرکت، از ماشین لباسشویی جدید کوییک درایو رونمایی کرد این ماشین لباسشویی، یک در مخفی...
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}...
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ...