این حسگر برای گرفتن عکس یا فیلم برداری

این حسگر برای گرفتن عکس یا فیلم برداری
صدا و صدابرداری چیست؟ شخصیت شما در پس صدای شما نهفته است وقتی صحبت از دوربین‌های بدون آینه می‌شود، صدا و بازی جلال مقامی برند نیکون به ذهن شما خطور نمی‌کند البته نیکون، از...