هرآنچه که درباره‌ی Intel Management Engine باید بدانید

موتور کاردستی کتاب با مقوا مدیریت از سال ۲۰۰۸ در چیپ ست های گنجانده شده است این پردازشگری است که در دل پردازشگر دیگر جای گرفته است؛ به طوری که دسترسی تام و تمام به قسمت های مختلف رایانهشخصی شما مانند حافظه، ، اینترنت، موس و کیبورد را دارد این کدهای نوشته شده توسط را اجرا می کند کدهایی که اعات زیادی دربارهطرز کار آن ها منتشر نکرده است این ن افزار که به نیز شهرت دارد، به دلیل ایجاد حفره هایو دادن اان سواستفاده به رها اخیرا کانون توجه قرار گرفته است وجود ریسکدر این ن افزار کاردستی کتاب با مقوا برای کودکان پیش دبستانی را در تاریخ ۲۰ نبر سال جاری تأیید کرد و اقداماتی در خصوص رفع آن نیز انجام داد وجود حفرهی در ن افزاری که دسترسی ی کامل دارد از این جهت حائز اهمیت است که می تواند تمام دستگاه های مدرن مجهز به را در معرض خطر قرار دهد چیست؟ در خصوص ماهیت ن افزار موتور مدیریت اعاتی کلی را مطرح کرده است؛ اما همواره از ارائهاعات دقیق دربارهاکثر ویژگی های این ن افزار و طرز عملکرد آن سر باز زده است مقاله های مرتبط خطر در کمین ها دستگاه مبتنی بر و با ساخت مشترک ه متحد می شوندبه کاردستی کتاب با مقوا برای کودکان پیش دبستانی گفته، موتور مدیریت یک پردازشگر زیری کوچک و کم مصرف است که وظایف متنوعی را در زمان استندبای، بوت و اجرا انجام می دهد به عبارت دیگر، موتور مدیریت یک عامل موازی است که روی ای مجزا اجرا می شود؛ اما به کلیهقطعات رایانه دسترسی دارد این دسترسی در تمام مدت فعالیت رایانه، زمان بالا آمدن آن و حتی در هنگام آماده به کار یا استندبای نیز به قوت خود باقی است بنابراین؛ شما شامل حافظه، محتویات در حال نمایش بر ، کیبورد و حتی اینترنت می تواند تحت کنترل این و ن افزار کاردستی کتاب برای کودکان آن قرار بگیرد آنچه تا در خصوص موتور مدیریت می دانیم این است که به عامل مجهز است؛ اما در این مورد این که دقیقا از چه ن افزاری بهره می برد بی اع هستیم این گونه ای از جعبهسیاه است که تنها می داند که در داخل آن چه می گذرد مدیریت فعال چیست؟موتور مدیریت جدا از وظایف سطح پایینی که انجام می دهد، داری مدیریت فعال یا به اختصار است ای ام تی رااری برای مدیریت از راه دور ها، های رومیزی، ها و های دارای های است این ویژگی برای سازمان های بزرگ در نظر گرفته شده است کاردستی کتاب با مقوا و برای کاربران خانگی کاربرد ندارد برخلاف شایعات، این ویژگی به صورت پیش فرض فعال نیست ای تی ام می تواند برای روشن کردن، تنظیم، کنترل یا پاک کردن محتوای رایانه های دارای از راه دور مورد استفاده قرار گیرد

برخلاف های مدیریت معمول، این حتی اگر در حالت عاملی رو نصب نباشد هم کار می کند ای ام تی به عنوان بخشی از موتور مدیریت اجرا می شود بنابراین، سازمان ها بدون اینکهروی ها نصب باشد، می توانند آن ها را از راه دور کنترل کنند در ماه می سال ۲۰۱۷، از وجود کاردستی کتاب پیش دبستانی حفرهی در ای ام تی خبر داد که به رها اجازهدسترسی به ای ام تی را بدون هیچ پسوردی می داد؛ اما این خطر تنها کاربرانی را تهدید می کرد که ای ام تی را در خود فعال کرده باشند بنابراین، شامل بیشتر کاربران خانگی نمی شد تنها سازمان هایی که از استفاده می کردند باید نگران این مشکل شده و فر م ور های خود را به روزرسانی می کردند نکتهدیگر اینکه ای ام تی تنها برای رایانه های شخصی است با وجود اینکه های جدید از های استفاده می کنند، تنها موتور مدیریت را پشتیبانی می کنند کاردستی کتاب پیش دبستانی و شامل ای ام تی نمی شوند آیا می توان ای ام تی را غیرفعال کرد؟موتور مدیریت یا را نمی توان غیرفعال کرد حتی اگر بتوانید ای ام تی را در بایوس خود غیرفعال کنید، ام ای به عنوان بخشی از به ن افزار خود فعال و در حال اجرا باقی خواهد ماند در حال حاضر این در تمام هایی که از های استفاده می کنند وجود دارد و راهی برای غیرفعال کردن آن نیست هرچند روشی برای غیرفعال کردن موتور مدیریت خود ارائه نکرده است، برخی کاربران از طریق آزمون و خطا موفق به غیرفعال کردن آن شده کاردستی کتاب برای کودکان اند غیرفعال کردن این قابلیت کار آسانی نیست و باید گفت برای کاربران عادی امری غین است رهای حرفه ای با تلاش فراوان توانستند این کار انجام دهند احتمالا از این موفقیت ها خوشحال نیست و در آینده غیرفعال کردن موتور مدیریت خود را سخت تر نیز خواهد کرد چرا این ویژگی را مخفی نگه داشته است؟ نمی خواهد رقبا از طرز کار دقیق ن افزار موتور مدیریت مطلع شوند همچنین به نظر می رسد این شرکت برای جلوگیری از مشکلات ی، سیاست از طریق ناشناخته بودن را در این خصوص پیش گرفته کاردستی کتاب پیش دبستانی است تا اعات کافی را برای کشف حفره هایبه رها ندهد؛ اما همان طور که کشف اخیر حفره هاینشان دادند، از طریق ناشناخته بودن رااری تضمینی به حساب نمی آید باید توجه داشته باشید که هیچ گونه ن افزار جاسوسی را شامل نمی شود؛ مگر اینکه سازمانی را فعال کرده و از آن طریق رایانه های شخصی خود را کنترل کند به این معنی که وجود ن افزار که نمی شود آن را غیرفعال کرد و هیچ گونه دسترسی به کدهای آن وجود ندارد، مطمئنا یک خطراست و همان طور که قبلا شاهد بودیم راه را برای حملات کاردستی ساده برای کودکان رها باز می گذارد

آیا رایانهشما در معرض خطر است؟در بیستم نبر سال جاری، کشف حفره هایدر ام ای را تأیید کرد این حفره چه در حالتی که ر به شما دسترسی داشته باشد و چه از راه دور اان انجام هر عملی را به او می دهد ابزاری را برای تشخیص وجود حفرهی مذکور در ام ای و اطمینان از رفع این مشکل ارائه کرده است برای استفاده از این ابزار، پس از دانلود فایل ، آن را باز کرده و روی --- دو بار کلیک کنید پیغام موجود در پنجرهباز شده را تأیید کنید تا ببینید شما آسیب پذیر است کاردستی ساده برای کودکان یا خیر اگر رایانهشما آسیب پذیر بود، می توانید با به روزرسانی فیور در خود، ام ای را به روزرسانی کنید شرکت سازندهرایانهشما مسئول ارائهاین به روزرسانی است؛ پس، به سایت شرکت سازنده مراجعه کنید تا ببینید برای یا شما به روزرسانی منتشر شده است یا خیر وبسایت نیز صفحه ای دارد که در آن می توانید اعات مربوط به انتشار به روزرسانی توسط مختلف را مشاهده کنید این صفحه همزمان با صفحهپشتیبانی شرکت های تولیدکنندهرایانهشخصی به روزرسانی می شود


هرآنچه که درباره‌ی Intel Management Engine باید بدانید

which_wordpress_blog: 
https://dinnerm.wordpress.com/?p=26|||142367773