قصه‌های مامان/ آخرین شب بارداری

اختلالات شخصیتی نی نی سایت کیسه آب جنین و مایع موجود در آن یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را در رشد و تکامل جنین می‌کنند بنابر‌این هر گونه اختلال و آسیب به آنها من است باعث صدمه به نوزاد شود بنابر‌این ما در گفتگو با پریسا الماسی، کارشناس مامایی،‌درباره‌ی نقش کیسه آب جنین و مایعات درون آن و همچنین اختلالات آن پرسیدیم که قسمت اول آن را اختلالات شخصیتی می‌خوانید الماسی درباره مایع موجود در کیسه آب جنین توضیح می‌دهد « جنین در سه‌ماهه سوم شروع به ادرار،‌ بلع و تنفس مایع آمنیون مایع موجود در کیسه آب می‌کند این مایع نقشی بسیار کلیدی و حساس در تکامل جنین دارد بیشترین مقدار مایع آمنیوتیک در هفته بارداری و میزان سی سی است که موقع زایمان به سی سی می‌رسد این مایع اختلال شخصیت وابسته از درصد آب و درصد ذرات معلق تشکیل شده است » نقش‌های اصلی مایع آمنیوتیک الماسی به نقش‌های اصلی مایع آمنیوتیک اشاره می‌کند و آنها را به ترتیب زیر معرفی می‌کند کاهش صدمات فیزیکی جلوگیری از فشار به جنین، بند ناف و جفت اان‌پذیر کردن حرکات جنین این عامل یکی از عل اصلی در رشد اندام‌ها است پیشبرد روند تکامل ریه اختلالات شخصیتی مرزی در جنین تأمین و حفظ درجه حرارت ثابت برای جنین مقابله در برابر عل بیماری‌زا تامین مقدار کمی از احتیاجات غذایی جنین ک به سرویکس دهانه‌رحم هنگام زایمان عل موثر بر مایع آمنیوتیک مایع آمنیوتیک مایع دورن کیسه آب جنین ، مایعی فعال است که دائما در حال بازسازی است بر همین اساس الماسی عامل را معرفی می‌کند که در چرخه درمان اختلال شخصیت مایع آمنیوتیک دخالت دارند و مهم‌ترین‌آنها عبارتند از ادرار جنین ادرار جنین مهم‌ترین منبع آمنیوتیک است چون کلیه‌ها از هفته تا بارداری شروع به فعالیت می‌کنند در نیمه دوم بارداری هم جنین روزانه سی سی ادرار تولید کرده و داخل کیسه آب دفع می‌کند بلع مایع این عامل، انیسم اصلی است که باعث می‌شود جنین مایع موجود اختلالات شخصیتی در کیسه آب را کمتر ببلعد اندازه‌گیری مایع آمنیوتیک اندازه‌گیری مایع آمنیوتیک با دو روش و انجام می‌شود بر همین اساس الماسی درباره اندازه‌گیری مقادیر این مایعات با این روش‌ها می‌گوید « در روش مقدار طبیعی مایع بین تا سانتی‌متر است بنابر‌این اگر مقدار مایع کمتر از تا سانتی‌متر باشد کمبود مایع آمنیون و اختلالات شخصیتی نمایشی اگر بیشتر از سانتی‌متر باشد افزایش مقدار آن محسوب می‌شود در روش اگر مقدار مایع از سانتی‌متر کمتر باشد کمبود مایع آمنیون و اگر مقدار آن بیشتر از سانتی‌متر باشد، افزایش مایع آمنیون به حساب می‌آید » زندگی در ارتفاعات و میزان بالای مایعات بدن مادر، باعث افزایش مایع آمنیون و اگر مایعات بدن مادر کم باشد باعث کاهش اختلالات شخصیتی نمایشی مایع آمنیون می‌شود نی نی سایت به گزارش مهر، دکتر فریدون عزیزی گفت از هر هزار تولد یک کودک دچار کم کاری تیروئید می شود این عارضه به علت عدم رشد کافی تیروئید در دوران جنینی است ولی علاوه بر این عارضه که پیشگیری ندارد، زن باردار میبایست ید کافی دری کند تا تیروئید جنین و تیروئید خود مادر رشد سلولهای مغزی جنین را تسهیل راه درمان اختلال شخصیتی کنند به همین دلیل به مادران باردار توصیه می شود در دوران بارداری ید به مقدار کافی دری کنند

وی با توجه به فرا رسیدن روز جهانی تیروئید ۴ تا ۶ ادماه ، گفت امسال در روز جهانی تیروئید بیشترین تمرکز بر روی مساله تیروئید و فعالیت آن در دوران کودکی و بارداری است بنابراین کم کاری تیروئید در بین کودکان و نوجوانان و زنان اختلال شخصیت اسکیزوئید باردار بیشتر قابل توجه خواهد بود عزیزی افزود تیروئید در دوران جنینی و ۲ تا ۳ سال اول زندگی نقش بسیار موثر و قابل توجهی را در رشد مغزی کودک دارد اگر تیروئید به خوبی رشد پیدا نکند فرد دچار کند ذهنی، اختلال عصبی، عدم رشد جسمی و می شود وی در ادامه یادآور شد اگر این اختلالات در دوران جنینی بروز پیدا کند غیرقابل اختلال شخصیت پارانوئید بازگشت خواهد بود به همین دلیل پیشگیری از بروز این اختلال در دوران بارداری بسیار مهم است رئیس پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در ادامه یادآور شد مادران باید در دوران بارداری به خصوص سه ماه نخست بارداری «ید» به مقدار کافی دری کنند تا احتیاجات جنین تامین شود زیرا در این مدت تیروئید اختلالات شخصیتی مرزی جنین تشکیل نشده و برای رشد سلولهای عصبی به هوونهای تیروئیدی مادر نیاز دارد اما در هفته ۱۷ تیروئید جنین به اندازه کافی هوون تولید میکند و دیگری به مادر نیازی نخواهد داشت وی افزود اگر تیروئید مادر در دوران بارداری فعال باشد کودک دچار مشکل نخواهد شد اما در غیر اینصورت کودک دچار مشکل می شود و لذا دری ید کافی در دوران اختلالات شخصیتی نمایشی بارداری و فعالیت طبیعی تیروئید مادر در سه ماهه اول و طبیعی بودن تیروئید جنین در سه ماهه دوم و سوم بارداری ضروری است عزیزی یادآور شد به همین دلیل زمانیکه کودک متولد می شود میزان تیروئید آن اندازه گرفته می شود که اگر کودک دچار کم کاری تیروئید بود هوون تیروئیدی تجویز می شود که باید تا پایان عمر مصرف شود رئیس پژوهشکده اختلالات شخصیتی علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در پایان خاطرنشان کرد برای فعالیت طبیعی تیروئید مادر در دوران بارداری به مادران توصیه می شود در این دوران به مقدار کافی ید مصرف کنند تا رشد سلولهای مغزی جنین دچار مشکل نشوند منبع مهر نی نی سایت ی در نشست بررسی سیاست‌های جمعیتی در وزارت بهداشت گفت اختلالات شخصیتی نگرانی ما از آینده در سالهای تا است و مشکل اصلی ما این است که از هر زن، فرزند به دنیا می آید در حالی که این میزان در دنیا به طور متوسط فرزند است و اگر این روند در سالهای آینده وجود داشته باشد، رشد جمعیت به صفر می رسد معاون فنی دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت افزود ریزی برای ارتقای نرخ باروری کلی نیازمند یک راه درمان اختلال شخصیتی یا دو دهه زمان است و در سیاست های ابلاغی ی نیز شرایط و ساز و کار آن باید در ششم توسعه فراهم شود بنابراین نگاه بلند مدت مقام معظم ی به این مسئله وجود دارد ی ادامه داد نرخ باروری کلی درصد در آلمان و است در این ها سیاستهای تشویقی و انگیزشی زیادی اجرا می کنند چون م به سرعت رفتار باروری خود را تغییر نمی دهند وی در مورد اختلالات شخصیتی نمایشی حذف خدمات بهداشت باروری در مراکز بهداشت،گفت به هیچ عنوان چنین خدماتی حذف نشده زیرا با بند سیاست های ابلاغی مبنی بر اعتلای سلامت باروری و فرزندآوری مغایرت دارد و کماکان این خدمات با کیفیت و ریزی بهتری به م ارائه می شود وی در خصوص میزان سقط جنین در گفت بررسی‌های زیادی شده فاصله دو بررسی حدود سال است و روش آنها متفاوت اختلالات شخصیت در dsm-5 است در سال در مطالعه ای مشخص شد که از هزار سقط جنین در هزار مورد آن بر اثر بیماری و مورد نیز با اعلام بیمار و از روی عمد بوده و در سال نیز مطالعه انجام و مشخص شد که هزار مورد از سقط های جنین عمدی بوده است رئیس اداره باروری وزارت بهداشت در مورد دادن وسایل پیشگیری از بارداری گفت این وسایل به صورت رایگان به زوجینی اختلال شخصیت بینابینی در تمام نقاط داده می شود که بارداری برای آنها یا فرزندانشان خطرساز باشد منبع فارس قصه‌های مامان/مربی، همان بخش مربوط به درددل‌های مامان/مربی را قرار است ادامه دهد

فقط نام درددل را به قصه تغییر دادیم چون درددل شاید همیشه با شکوه و شکایت باشد اما قصه‌های ما از لحظات و اتفاقات شاد هم بهره می‌برند نی‌نی سایت اختلالات شخصیتی مرزی خواب به چشم‌هایم نمی‌آید امشب، شب اخر بارداری من است ماه انتظار امشب تمام می‌شود باور اینکه قرار است فردا بغلش کنم و شیرش بدهم برایم باور نکردنی است ماه منتظر بودم ولی الان استرس دا ماه مواظبش بودم، ماه با او حرف زدم، ماه غمش را خوردم الان که فکر می‌کنم می‌بینم چقدر دلم برایش تنگ شده! انگار چندین سال است اختلالات شخصیتی که او را می‌شناسم؛ یک آشنای قدیمی که مدت‌هاست او را ندیده‌ام و فردا قرار است بعد از سال‌ها دوری دوباره ببینمش استرس دا ولی به همه می‌گویم خوبم گریه‌ام می‌گیرد وقتی به او فکر می‌کنم به آن موجود کوچک دوست داشتنی من در این ماه هر وقت حرف او بوده هر وقت اسم او آورده شده، گریه‌ام گرفته چه روزها و شب‌هایی که با او اختلالات شخصیتی حرف زدم و گریه کردم انگار خودش هم می‌داند فردا چه خبر است! تکان‌هایش از همیشه بیشتر شده است، انگار که بخواهد برایم دلبری کند چطوری فردا او را ببینم و گریه نکنم؟ چطوری بغلش کنم و خدا را شاکر نباشم؟ چطوری نگاهش کنم که اشک‌هایم روی صورت حریرش نریزد وای فردا چقدر دیر می‌رسد! فردا برای داشتنش خیلی دیر است همه می‌گویند اختلالات شخصیتی فردا این موقع بغلش می‌کنی، می‌توانی به سینه‌ات بچسبانی‌اش و به او شیر ولی کسی نمی‌گوید فردا که برای اولین بار پسرت را دیدی چه چیزی به او بگویی بگویی خوش آمدی

بگویی ماشالله بگویی تولدت مبارک پس یا فقط نگاهش کنی و عاشقش بشوی! من فردا مادر می‌شوم من فردا کامل‌ترین موجود خدا می‌شوم قلبم در ثانیه هزار اختلالات شخصیت pdf بار می‌زند ولی خون به مغزم نمی‌رسد گیج شده‌ام، کلافه‌ام اصلا یادم رفته که چه چیزهایی را باید در ساک بیمارستان بگذا مدام اتاق زایمان را تصور می‌کنم و یک پسر کوچولو را دکتر و پرستارها از بالای س به من لبخند می‌زنند و او را نشانم می‌دهند و می‌گویند «این پسرته! مبارکت باشه » به خدا تظاهر نیست تمام حرف‌هایم اختلالات شخصیتی مرزی و گریه‌هایم تمام دل نوشته‌های این ماه وقتی این حرف‌ها را می‌نوشتم چشمانم خیس بود چه روزها و شب‌هایی که درد داشتم و سکوت کردم

چه روزها و شبهایی که دلم می‌گرفت و سکوت می‌کردم همس، همسر خوبم چه روزهایی که به خاطر من در پی ویارانه بود تا نکند کوچک‌ترین خواسته‌ام اجابت‌نشده باقی بماند چه شب‌هایی که نیمه‌شب اختلالات شخصیتی می‌آمد بالای س و چند قدمی راه می‌رفت تا مطمئن شود همه چیز روبه‌راه است یا شب‌هایی که چراغ اتاق را روشن می‌گذاشت و خودش در زیر نور می‌خوابید تا من راحت‌تر به دستشویی بروم آخ که تمام این ماه برایم بهترین روزهای عم بود فردا این روزها تمام می‌شود در آینده، شاید دوباره گریه کنم ولی نه از روی احساس مادربودن، نشانه های اختلال شخصیت بلکه از نخوابیدن و گریه کردن کودکم فردا روز جوان است، روز تولد اکبر، روزی که پدربزرگت در گوشت نامت را زمزمه می‌کند و تو نامدار می‌شوی فردا اردیبهشت در تقویم قلبم حکاکی شده به نامت به نام زیبای تو بهنیا کسی که از نسل خوبان است

وای که فردا چقد دیر می‌رسد! مامان بهنیا


قصه‌های مامان/ آخرین شب بارداری

which_wordpress_blog: 
https://masswebdesigner.wordpress.com/?p=133|||141731710