عملکرد خوب لاجیتک با انتشار گزارش سه‌ماهه‌ی سوم سال مالی ۲۰۱۸

مقالات کاهش وزن با چای سبز مرتبط هرآنچه درباره لنزهای چشم ماهی باید بدانیدبهترین لنز برای عکاسی منظرهداینامیک رنج در عکاسی چیستلنز تله فوتو چیستدر عکاسی دو نوع اعوجاج وجود دارد و پرسپکتیو هر دو منجر به تغییر شکل تصویر می شوند و این تغییر در بعضی عکس ها کم و در بعضی چشمگیر است اعوجاج به دلیل طراحی خواص چای سبز با دارچین لنزها رخ می دهد و بنابراین اغلب به آن اعوجاج لنز هم گفته می شود؛ درحالی که اعوجاج پرسپکتیو بر اثر موقعیت نسبت به سوژه یا موقعیت سوژه در فریم عکس رخ می دهد قطعا تشخیص انواع اعوجاج ها و شناسایی آن ها حائز اهمیت است؛ زیرا تمام این خطاها کمابیش در عکاسی مشاهده می شود هدف این چای سبز و دارچین برای لاغری مقاله توصیف هر نوع اعوجاج به صورت دقیق با نمونه های تصویری است در مجموع سه نوع مختلف از اعوجاج وجود دارد اعوجاج بشکه ای معمولا در لنزهای واید دیده می شود و در آن، جهت خطوط منحنی به سمت داخل است اعوجاج جاسوزنی دقیقا مخالف اعوجاج بشکه ای است و در آن، جهت خطوط منحنی به خواص چای سبز با زنجبیل سمت بیرون است اعوجاج سبیلی اعوجاج موج دار که ترکیبی از اعوجاج بشکه ای و جاسوزنی است در کنار این نکات، به لنزهای راست خط یا منحنی خط و تأثیر اعوجاج پرسپکتیو بر تصاویر می پردازیم ۱ اعوجاج در عکاسی، اعوجاج به خطایی اشاره دارد که خطوط مستقیم را خم و آن ها را به خطوط منحنی چای سبز با دارچین تبدیل می کند و به همین دلیل به چنین اعوجاجی، اعوجاج منحنی الخط گفته می شود اعوجاج به دلیل طراحی رخ می دهد؛ یعنی زمانی که از عناصر خاص لنز برای کاهش انحراف های کروی و انحراف های دیگر استفاده می شود به طور خلاصه، اعوجاج ، خطای لنز است سه نوع اعوجاج وجود دارد بشکه ای، جاسوزنی چای سبز با دارچین و سبیلی که به آن اعوجاج موج دار و پیچیده هم گفته می شود حالا هر کدام را به صورت دقیق بررسی می کنیم اما قبل از این کار، به بررسی یک لنز با اعوجاج صفر می پردازیم چنین لنزهای بی نقصی به ندرت پیدا می شوند؛ زیرا اغلب لنزها حداقل دارای یک نوع اعوجاج هستند لنزهای بسیار خوب هم طریقه دم دادن چای سبز اجزایی دارند که به شدت اعوجاج را کاهش می دهند؛ به طوری که این تغییر کاملا به چشم می آید بسیاری از لنزهای زوم به ویژه لنزهای سوپرزوم مثل - در فاصله های کانونی مختلف از انواع مختلف اعوجاج به ویژه اعوجاج بشکه ای و جاسوزنی رنج می برند ۱ ۱ اعوجاج بشکه ایوقتی خطوط مستقیم چای سبز را با چی بخوریم به سمت داخل خم می شوند و به شکل یک بشکه دی آیند، اعوجاج بشکه ای به وجود می آید این نوع اعوجاج معمولا در لنزهای واید دیده می شود و به این دلیل رخ می دهد که میدان دید لنز بسیار وسیع تر از اندازهسنسور تصویر است و از این رو برای تطبیق با آن باید فشرده شود در نتیجه، خطوط مستقیم چای سبز و دارچین برای لاغری به سمت داخل به ویژه به سمت لبه های فریم خم می شوند

تصویر زیر یک نمونه از اعوجاج بشکه ای شدید است در ضمن خطوط مرکز فریم به صورت مستقیم نمایش داده می شوند و از سمت مرکز شروع به خم شدن می کنند به همین دلیل تصویر در یک محور قرار دارد مرکز لنز ، اما بزرگنمایی به سمت گوشه ها کاهش خواص چای سبز با دارچین می یابد اعوجاج بشکه ای روی وایدترین لنزهای پرایم و بسیاری از لنزهای زوم با فاصله های کانونی نسبتا کم، ظاهر می شود میزان اعوجاج هم می تواند ه به فاصلهسوژه تا تغییر کند حتی لنزهای پرایم دارد ۵۰ میلی متری هم من است در فواصل نزدیک، به اعوجاج بشکه ای برسند اعوجاج بشکه ای چای سبز و زنجبیل برای لاغری را می توان به شکل قابل توجهی با استفاده از عناصر خنثی کننده کاهش داد؛ اما حذف کامل چنین اعوجاجی تقریبا غیر من است بعضی لنزها مثل - / دارای تعدادی عنصر خنثی کنندهاعوجاج هستند که به شدت وزن و اندازهلنز را کاهش می دهند به همین دلیل لنزهای واید معمولا بزرگ تر و سنگین تر کاهش وزن با چای سبز از لنزهای دارد/نال هستند برطرف کردن اعوجاج بشکه ای معمولا یک فرآیند سرراست و ساده است تا زمانی که لنز در پایگاه داده یک پروفایل پشتیبان داشته باشد، می توان به راحتی مشکلات اعوجاج بشکه ای را برطرف کرد از آنجا که هر لنزی متفاوت است، داده های پروفایل این لنزها باید در کاهش وزن با خوردن چای سبز و آبلیمو محیط آزمایشگاهی با دقت تست و ساخته شوند ۱ ۲ اعوجاج جاسوزنیاعوجاج جاسوزنی دقیقا نقطهمقابل اعوجاج بشکه ای است و خطوط مستقیم به سمت مرکز خمیده می شوند این نوع اعوجاج معمولا در لنزهای تله فوتو دیده می شود و به دلیل افزایش بزرگنمایی تصویر از محور به سمت لبه های فریم رخ چه موقع چای سبز بخوریم تا لاغر شویم می دهد در این نوع اعوجاج، میدان دید کوچک تر از اندازهسنسور تصویر است و بنابراین برای تطبیق با آن باید کشیده شود در نتیجه، خطوط مستقیم به سمت گوشه های بالا کشیده می شوند اعوجاج جاسوزنی به ویژه در لنزهای زوم یک پدیدهبسیار متداول است لنزهای پرایم سوپرتله فوتو دارای اجزای چای سبز با دارچین و زنجبیل خنثی کننده ای هستند که به شکل قابل توجهی اعوجاج جاسوزنی را کاهش می دهند؛ اما اغلب لنزهای زوم سطح حرفه ای و مصرف کننده مثل - از اعوجاج جاسوزنی رنج می برند در واقع، اعوجاج جاسوزنی می تواند روی لنزهای سطح مصرف کننده بسیار شدید باشد و معمولا می توانید به سرعت آن را در تصاویر کاهش وزن با چای سبز تشخیص دهید اغلب لنزها از لنزهای زوم تا واید تا دارد و تله فوتو معمولا در فواصل کانونی کوتاه از اعوجاج بشکه ای رنج می برند

این نوع اعوجاج در فواصل کانونی بالاتر جای خود را به اعوجاج جاسوزنی می دهد یک مثال خوب از چنین عملکردی در لنز - دیده می شود که با اعوجاج قوی بشکه خواص چای سبز با زنجبیل ای در ۱۸ میلی متر آغاز و در ۲۸ میلی متر به اعوجاج جاسوزنی تبدیل می شود و تا ۳۰۰ میلی متر به همان شکل باقی می ماند اغلب لنزها از انواع زوم، واید، دارد و تله فوتو معمولا در فواصل کانونی کوتاه از اعوجاج بشکه ای رنج می برند این نوع اعوجاج در فواصل کانونی بالاتر جای خود را به لاغری با چای سبز اعوجاج جاسوزنی می دهداعوجاج جاسوزنی را هم می توان مثل اعوجاج بشکه ای به راحتی در ن افزارهای ویرایش تصویر لایت روم و فتوش برطرف کرد بخش در و قابلیت حذف کامل آن را تنها با فشردن یک کلید دارند ۱ ۲ اعوجاج سبیلیبدترین نوع اعوجاج شعاعی، اعوجاج سبیلی است که گاهی به آن اعوجاج کاهش وزن با چای سبز موج دار هم می گویند این نوع اعوجاج ترکیبی از اعوجاج بشکه ای و جاسوزنی است خطوط مستقیم به سمت داخل مرکز فریم خم می شوند و سپس در گوشه ها به سمت بیرون خم می شوند به همین دلیل، اغلب به اعوجاج سبیلی، اعوجاج پیچیده هم گفته می شود؛ زیرا ویژگی های آن پیچیده هستند و به سختی می لاغری با چای سبز توان آن را برطرف کرد این نوع اعوجاج را می توان برطرف کرد؛ اما اغلب به یک ن افزار خاص نیاز دارد نمی توانید از ابزار لایت روم و فتوش برای برطرف کردن آن استفاده کنید؛ مگر این که یک لنز پروفایل مشخص برای برطرف کردن این مشکل تعبیه شده باشد اگر برای برطرف کردن این اعوجاج می چای سبز و دارچین برای لاغری خواهید مثل اعوجاج بشکه ای عمل کنید، گوشه های تصویر خمیده تر می شوند اگر هم بخواهید مثل اعوجاج جاسوزنی آن را برطرف کنید، با انحنای بیشتر و حتی یک اعوجاج بشکه ای به سمت مرکز روبه رو می شوید بعضی لنزهای قدیمی تر، همین طور لنزهای مدرن، از اعوجاج سبیلی رنج می برند یک مثال لاغری با چای سبز خوب از اعوجاج سبیلی را می توان در لنز - / - پیدا کرد که یک نمونهکاملا شدید از این اعوجاج را نشان می دهد ۲ لنزهای راست خط در مقابل لنزهای منحنی الخطبعضی لنزها از نظر به صورت راست خط طراحی شده اند مثل / و / که در آن ها می توانید به خطوط صاف و بدون خمیدگی برسید مثل دید کاهش وزن با چای سبز چشم ؛ درحالی که لنزهای دیگر مثل لنزهای فیش آی به صورت منحنی الخط طراحی شده اند

لنزهای راست خط معمولا اشیاء را تا لبه هافریم می کشند تا آن ها را صاف نمایش دهند لنزهای منحنی الخط اشیاء را کشیده نشان نمی دهند؛ اما با منحنی کردن خطوط صاف، تصاویر را به شدت دچار اعوجاج می کنند دمنوش چای سبز و زیره مثل چشمی در تصاویر زیر نمونه هایی از لنزهای راست خط و مستقیم الخط هستند همان طور که مشاهده می کنید، نرده در تصویر لنز منحنی الخط سمت چپ به شکل غیر طبیعی انحنا دارد؛ این عکس با لنز فیش آی منحنی الخط گرفته شده است تصویر سمت راست که با یک لنز راست خط ثبت شده است، نرده صاف لاغری با چای سبز و طبیعی به نظر می رسد؛ درست مثل وقتی که آن را با چشم خود می بینید بزرگ بودن اندازهتصویر در مقابل فریم و کوچک تر شدن آن در فواصل دورتر، یک نمونه از اعوجاج پرسپکتیو است که هیچ ربطی به اعوجاج ندارد ۳ اعوجاج پرسپکتیویک نوع دیگر اعوجاج که در اغلب تصاویر دیده می شود، اعوجاج خواص چای سبز با زنجبیل پرسپکتیو است برخلاف اعوجاج ، این نوع اعوجاج ربطی به تیک لنز ندارد و بنابراین خطای لنز به شمار نمی رود وقتی فضای سه بعدی را در یک تصویر دوبعدی تصویر می کنیم، اگر سوژه به نزدیک باشد، در مقایسه با اشیاء پس زمینه به شکل نامتناسبی بزرگ و دچار اعوجاج است این اتفاق عادی است کاهش وزن با چای سبز و به راحتی می توانید آن را با چشمان خود ببینید اگر یک سوژهکوچک تر مثل خود را به چشمان خود نزدیک کنید، نسبت به بزرگ در پس زمینه بزرگ نشان داده می شود و هرچقدر شما از دورتر باشد، نسبت به کوچک تر ظاهر می شود همین اتفاق هنگام عکاسی از سوژه از جمله سوژه های انسانی رخ می دهد راهکارهای لاغری با چای سبز در بازه کوتاه برای مثال، اگر از شخصی با زاویهاولتراواید و فاصلهنزدیک عکس بگیرید، بینی، چشم ها و لب او به شکل غیر واقعی بزرگ خواهد شد؛ درحالی که گوش های او کوچک تر خواهد بود یا حتی از تصویر ندید می شود تصویر زیر با - / در فاصلهکانونی ۲۷ میلی متر ثبت شده است - لنز - / فاصلهکانونی کاهش وزن با چای سبز ۲۷ میلیمتر ، / ، / به اندازهسر دقت کنید؛ نسبت به بدن سوژه به شکل نامتناسبی بزرگ است چشم های سوژه، بینی و لب ها هم بسیار بزرگ و گوش ها کوتاه شده اند این عکس در ۲۷ میلی متر گرفته شده است! حالا تصور کنید در صورت استفاده از یک لنز وایدتر در فاصله های نزدیک تر چه بلایی سر چهرهسوژه چه موقع چای سبز بخوریم تا لاغر شویم خواهد آمد!به غیر از لنزهای فیش آی، تمام لنزها پرسپکتیو یکسانی دارند فاصله تا سوژه است که پرسپکتیو را تعیین می کند، نه فاصلهکانونیاینجا است که عکاس کمی گیج می شود؛ رابطهفاصلهکانونی یا عدم رابطه با اعوجاج پرسپکتیو شاید شنیده اید که بعضی عکاس ها می گویند باید در عکاسی چای سبز را با چی بخوریم پرتره از فاصله های کانونی بیشتر استفاده کرد یا عکس آن ها به خاطر فاصلهکانونی کم دچار اعوجاج شده است این تصور غلط است؛ زیرا لنزها فاقد پرسپکتیو هستند

به غیر از لنزهای فیش آی، تمام لنزها پرسپکتیو یکسانی دارند فاصله تا سوژه است که پرسپکتیو را تعیین می کند، نه فاصلهکانونی چای سبز را با چی بخوریم این که لنزها پرسپکتیو متفاوتی دارند تصور غلطی است؛ زیرا در فاصله های کانونی بالا باید در فاصلهدورتری از سوژه بایستید و آن ها را در فریم قرار دهید اگر در یک فاصله بایستید، سوژه تغییری نخواهد داشت پس اگر یک لنز ۵۰ میلی متر و یک لنز ۸۵ میلی متر داشته باشید، هیچ تفاوتی در لاغری با چای سبز پرسپکتیو آن ها وجود ندارد؛ مگر این که در یک نقطه بایستید و فاصلهسوژه با هر دو لنز یکسان باشد سوژه در لنز ۵۰ میلی متر به دلیل فاصلهکانونی کوتاه تر/ میدان دید وسیع تر، کوچک تر نشان داده می شود؛ اما پرسپکتیو و نسبت ها هر دو یکسان هستند پس نکتهمتمایز لنزها با فاصلهکانونی کاهش وزن با چای سبز بیشتر در چنین مواردی، احتمال بزرگ نمایی سوژه در فریم و در عین حال حفظ پرسپکتیو نال خواهد بود لنز های تله فوتو نمی توانند با جادوگری اعوجاج پرسپکتیو را برطرف کنند؛ آن ها شما را وادار می کنند از سوژه فاصله بگیرید و همین باعث تغییر پرسپکتیو می شود - / - فاصلهکانونی ۱۴ کاهش وزن با چای سبز میلی متر، ، / ، / برای مثال در عکس بالا با اعوجاج کامل نمایش داده شده؛ زیرا عکس در فاصلهنزدیک با یک لنز واید ثبت شده است - سمت چپ به شکل نامتناسبی بزرگ است حتی به نظر می رسد سمت چپ ۵۰ درصد از سمت راست بزرگ تر باشد؛ اگرچه می دانیم اندازههر دو در واقعیت یکسان است بخش راهکارهای لاغری با چای سبز در بازه کوتاه زیادی از فریم را اشغال کرده است و همه چیز در پس زمینه نسبتا کوچک به نظر می رسد اگر از لنز نال استفاده می کردیم و در یک نقطه می ایستادیم، تنها بخشی از فریم را پر می کرد با این حال اگر با کر تصویر واید هر دو تصویر را در یک میدان دید یکسان کر کنیم، اثر اعوجاج پرسپکتیو در هر لاغری با چای سبز دو یکسان خواهد بود یک مثال دیگر از اعوجاج پرسپکتیو / فاصلهکانونی ۳۵ میلی متر، ، / ، / در این تصویر از شهر سان فرانسیسکو، چهار ساختمان سمت چپ و سمت راست بزرگ تر از برج ۴۸ طبقه ای به نظر می رسند ساختمان بلند در فاصلهدورتر ؛ درحالی که اگر آن ها را کنار هم قرار دهیم، چه موقع چای سبز بخوریم تا لاغر شویم کوچک تر هستند به دلیل استفاده از یک لنز واید، توانستیم ساختمان ها را بزرگ تر از آنچه در واقعیت هستند، نشان دهیم نمونه های بالا از اعوجاج پرسپکتیو به اعوجاج واید یا انبساط هم معروف هستند یک نوع دیگر از اعوجاج پرسپکتیو وجود دارد که دقیقا در مقابل اعوجاج واید قرار می گیرد چای سبز را با چی بخوریم و به آن اعوجاج تله فوتو یا فشرده سازی هم گفته می شود اعوجاج فشرده تنها در لنزهای تله فوتو ظاهر می شود؛ زیرا عکاس باید در فاصلهدوری نسبت به سوژه قرار بگیرد که باعث می شود اشیاء دورتر در مقایسه با پرسپکتیو نال بزرگ تر به نظر برسند

یک نمونه از خطوط همگرا هم وجود دارد وقتی کاهش وزن با چای سبز سنسور کاملا موازی با سوژهعکاسی مثلا یک ساختمان نباشد، تصویری تولید می کند که در ابتدا من است به دلیل اثر تکیه گاه غیر طبیعی به نظر برسد * / - فاصلهکانونی ۳۵ میلی متر، ، / ، / با این حال این تصویر یک پرسپکتیو طبیعی بدون اعوجاج است؛ زیرا چشم های شما دقیقا همین طور می کاهش وزن با چای سبز بیند ، لنزهای کنترل پرسپکتیو یا تیلت شیفت را برای چنین مواقعی می دهند، اما نتیجه غیرطبیعی می شود زیرا مثل زندگی واقعی و دید انسان نیست مثال های زیر، نمونهقبل چپ و بعد راست از تغییر کنترل پرسپکتیو را نشان می دهند تصویر سمت چپ، تصویری است که با چشم دیده می شود؛ درحالی که چای سبز با دارچین تصویر سمت راست نمونه ای از خروجی یک لنز کنترل پرسپکتیو / تیلت شیفت بعد از تراز آن با ساختمان است در اینجا یک نمونه از مثال های خطوط همگرا نمایش داده شده اند، که در آن یک بخش تصویر بزرگ تر از بخش دیگری است، زیرا نزدیک تر است / / فاصلهکانونی ۳۵ میلی متر، ، / ، / / لنز چای سبز را چگونه دم کنیم - ، / ، فاصلهکانونی ۳۲ میلی متر، ، / ، / هیچ کدام از این تصاویر، دارای اعوجاج نیستند؛ این یک پرسپکتیو طبیعی است!و در نهایت یک مثال دیگر از اعوجاج پرسپکتیو با حضور سوژه های انسانی - / فاصلهکانونی ۱۴ میلی متر، ، / ، / ظاهر بادکنک ها در مرکز فریم طبیعی است؛ درحالی که چای سبز لاغری تیما سر داماد و ساقدوش او حالت تخم مرغی پیدا کرده است این یکی از اثرات مستقیم استفاده از لنز اولتراواید در یک فاصلهبسیار نزدیک و موقعیت اشتباه سوژه ها است اگر هر دو پشت به پشت یکدیگر می نشستند و در بادکنک ها در جهت های مخالف فوت می کردند، سرهای آن ها در مرکز با ظاهری نال ظاهر راهکارهای لاغری با چای سبز در بازه کوتاه می شد، درحالی که بادکنک های تخم مرغی شکل می شدند بیشتر بخوانید سامیانگ از لنز حرفه‌ای ۵۰ میلی‌متری رونمایی کرد توکینا از لنز میلی‌متری با دیافراگم / رونمایی کرد مشغول توسعه حالت عکاسی پرتره است برترین تصاویر خبری ۲۰۱۸ سیگما از لنز پرایم میلی‌متری با دیافراگم کاهش وزن با چای سبز / رونمایی کرد نی نی سایت مسلماً تغییرات شیوه‌ زندگی مانند استفاده از ویتامین‌ها پیش از زایمان و یا قطع مصرف الکل و کافئین بسیار مؤثر هستند، اما چیز دیگری که اهمیت فراوانی دارد، امتناع از مصرف مواد شیمیایی در غذا و محصولات آرایشی است در اینجا به پنج‌تا از آنها اشاره چای سبز و دارچین برای لاغری می‌کنیم ۱- فتالات‌ها گروهی از مواد شیمیایی سنتزی هستند که در پلاستیک‌ها و برخی مواد آرایشی استفاده می‌شوند و می‌توانند هم بر باروری ان و هم زنان تأثیر بگذارند هم‌چنین در محصولات معطر برای ماندگاری بیشتر بوی آن‌ها هم به کار می‌رود ۲- پلاستیک‌ها یا بیسفنولِ لاغری با چای سبز یک ماده‌ شیمیایی است که اغلب در بسیاری از مواد پلاستیکی و شناخته‌شده به کار می‌رود و عامل مختل‌کننده‌ هوون‌های درون‌ریز در بدن است

سعی کنید غذاها را در ظرف‌های شیشه‌ای حرارت دهید نه پلاستیکی چرا که در ظرف‌های پلاستیکی باعث به کار ادن می‌شود ۳- آفت‌کش‌ها خواص چای سبز با زنجبیل در کشاورزی و برای کنترل علف‌های هرز، هجوم حشرات و بیماری از آفت‌کش استفاده می‌شود مواد شیمیایی‌ای که روی زمین می‌ریزیم می‌تواند بازگردد و بر درونی بدن و در نتیجه باروری ما تأثیر بگذارد ۴- دی‌اکسین‌ها و فووران‌ها به خانواده‌‌ «مواد سمی» تعلق داشته و حاصل کاهش وزن با چای سبز فرآیندهای و احتراق بوده که در محیط منتشرند حدود ۹۰ درصد با دی‌اکسین‌ها و فووران‌ها به خاطر خوردن غذاهای آلوده خصوصا گوشت آلوده است راه‌های جلوگیری از آن خوردن گوشت کم‌چرب، کم کردن گوشت قز، خوردن لبنیات کم‌چرب، و شستن وسایل است ۵- بیوفنول‌های چندکلره مواد چه موقع چای سبز بخوریم تا لاغر شویم شیمیایی مضری هستند که در تولید کالا استفاده می‌شوند از عوارض آنها این است که بر میزان استروژن تأثیر گذاشته، سطح هوون‌ها را با خطر مواجه کرده و سلامتی شما را دچار اختلال می‌کند منبع باشگاه خبرنگاران جوان سهام شرکت در گزارش سه ماههسوم سال مالی ۲۰۱۸ حدود ۱۱ درصد کاهش وزن با چای سبز افزایش داشت علاوه بر افزایش سهام باید به رشد میزان فروش محصولات در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال پیش اشاره کرد که حدود ۱۸ درصد رشد داشته است در زمینه گیمینگ و که به معروف است، به ترتیب به میزان ۵۷ و ۳۴ درصد رشد توسط گزارش شده است علاوه بر این، فروش تجهیزات گیمینگ نسبت به تمام چای سبز با دارچین و زنجبیل فروش فصل اول افزایش یه و چهار درصد از میزان کل فروش فصل سوم را به خود اختصاص داده است جدیترین محصولات در سال ۲۰۱۷ بلوتوث آلتیمیت ایرز با عنوان و را باید از جملهمحصولات جدید خواند که با هدف افزایش تنوع در های قابل حمل تولید شدند از توانایی این محصولات می توان به قابلیت چای سبز با دارچین کنترل از طریق و اتصال از طریق وای فای و بلوتوث اشاره کرد این محصولات مانند نسخه های مشابه خود یعنی و ضد آب و ضد ضربه و دارای طول عمر زیاد باطری هستند محصول بعدی هندزفری و ایرفون است این هدست به صورت انحصاری برای ورزشکاران ساخته شده است این محصول ضد عرق، ضد آب و دارای چای سبز با دارچین و زنجبیل چهار طول عمر باطری است با پاور خود در مجموع می تواند ۸ شارژ داشته باشد در بخش گیمینگ و کیبورد نیز می توان به کیبورد کرفت و هدست که برای های مختلف ، و طراحی شده اند اشاره کرد در زمینه ماوس و اشاره گرها نیز می توان به ماوس اشاره کرد که از نوع ماوس های ترک بال است

در کاهش وزن با چای سبز نهایت فروش خالص معادل ۸۱۲ دلار بود که بیشترین میزان فروش یک فصل در تاریخ است از آمارهای دیگر می توان به افزایش فروش تا میزان ۲۵% محصولات و ۳۴% اشاره کرد در شماری از ها عملکرد بسیار خوبی ارائه کرده است که از جملهآن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد افزایش فروش ۳۰ درصدی لاغری با چای سبز در افزایش فروش دو درصدی در های اروپا، خاویانه و آفریقا افزایش فروش ۲۳ درصدی در آسیا و اقیانوسیه در پایان می توان گفت که روند روبه رشد نشان از کیفیت محصولات و رضایت مشتریان در نقاط مختلف دنیا دارد کسب این رضایت نیز بی شک بدون در نظر گرفتن معیارهایی مانند کیفیت نهایی تولید، لاغری با چای سبز قیمت مناسب و متناسب با کیفیت کالا و رفع نیاز مشتریان میسر نخواهد بود اسپیرو به عنوان نماینده انحصاری خانواده محصولات در ، مفتخر به عرضه این برند به یان است بیشتر بخوانید بررسی قابل حمل و بلوتوث بررسی کاهش وزن با چای سبز کیبورد کرفت دو جدید معرفی کرد از کیبورد کرفت و ام ایکس سوند رونمایی کرد از نسل جدید موس و کیبورد گیمینگ خود رونمایی کرد


عملکرد خوب لاجیتک با انتشار گزارش سه‌ماهه‌ی سوم سال مالی ۲۰۱۸