تخمک موقع فریز آسیب نمی‌بیند

در تخ از شیوه انجماد سریع برای نگهداری آن استفاده می‌شود البته روش‌هایی که در گذشته برای انجماد تخ مورد استفاده قرار می‌گرفت، انجماد آهسته بود که به غشای سلول‌ها آسیب می‌رساند و تخ صدمه می‌دید اما به ک تکنیک‌های جدید و افزایش سرعت انجماد از تشکیل بلور یخ جلوگیری می‌کند و میزان آسیب‌پذیری سلول‌ها به شدت کم شده و در نهایت هم تخ در دمای نزدیک به درجه سانتی‌گراد زیر صفر فریز و نگهداری می‌شود تا در زمان مورد نیاز مورد استفاده قرار بگیرد هنگام بچه‌دار شدن زوج‌ها در مرحله اول برای ذخیره تخ خانم‌ها مورد معاینه و یابی قرار می‌گیرند و اگر مشکلی در سلامت تخ نبود بعد از گذشت هفته تا یک ماه فرد برای دادن تخ آماده می‌شود باید بدانید به ک داروهای تحریک تخ‌گذاری تعداد بیشتری تخ آزاد شده و معمولا هم چند تخ جمع‌آوری می‌شود که شانس حاملگی آینده را افزایش دهد و تخ‌ها در تخ فریز می‌شوند در صورتی که خانم آماده بچه‌دار شدن باشد به مراجعه می‌کند و این تخ به ک اسپ همسر فرد بارور شده و به جنین تبدیل خواهد شد این جنین تا روز کشت داده می‌شود و وقتی به کیفیت مناسب رسید، داخل رحم منتقل می‌شود پس از انتقال حدود دو هفته‌ زمان نیاز است تا نتیجه انتقال موفقیت‌آمیز و یا ناموفق بودن جنین مشخص ‌شود و معمولا هم درصد موفقیت در لقاح خارج رحمی به ک ذخیره‌سازی تخ درصد است دکتر هانیه رسول‌زاده متخصص زنان و زایمان


تخمک موقع فریز آسیب نمی‌بیند