پهنای باند چیست و ماهانه به چه مقدار از آن نیاز داریم

همه را مترادف با سرعت اینترنت می دانند هرچه بیشتر باشد، اینترنت سریع تر است درست است که سرعت اینترنت با ارتباط دارد؛ ولی شما باید با مفهوم سرعت درهنگام ارسال و دری اعات به صورت آنلاین یا روند بیشتر آشنا شوید وقتی دورد سرعت ماشین صحبت می کنیم، منظور سرعت آن برحسب مایل یا کیلومتر بر است دورد هم همین گونه است؛ با این تفاوت که واحدهای آن با واحدهای سرعت متفاوت است مقدار اعاتی است که در یک ثانیه ارسال یا دری می شود مقالهمرتبط اینترنت با سرعت ابیتی چیست و چه ویژگی هایی دارداعات به صورت بیت ذخیره و منتقل می شود و هم در قالب مگابیت برثانیه سنجیده می شود؛ مثلا ۶۰ مگابیت بر ثانیه که معادل ۶۰ بیت است مگابیت واحد دارد اندازه گیری برای های پهن باند است؛ اما های اترنت می توانند سرعت بیشتری داشته باشند و واحد دارد آن ها ابیت بر ثانیه است برخی از های پهن باند برودباند مخصوصا آن هایی که از های فیبر نوری استفاده می کنند، می توانند از سرعت هایی در مقیاس ابیت بر ثانیه پشتیبانی کنند اینترنت کند در برابر اینترنت سریعکند یا سریع بودن اتصالات اینترنت با سرعت آن ها مشخص می شود؛ مثلا اینترنت ۴ مگابیت بر ثانیه از اینترنت ۲۰ مگابیت بر ثانیه کندتر است اعداد به راحتی می توانند نمایان گر کندی یا سریع بودن اینترنت باشند؛ اما از نظر فنی وقتی شما دارای اینترنت سریع باشید چه اتفاقی می د؟ بیایید دوباره سراغ مثال سرعت برویم فرض کنید جاده ای یک طرفه با دو لاین سرعت داریم ترافیک می تواند به طور همزمان در هر دو لاین وجود داشته باشد اگر جاده گسترش پیدا کند و دو لاین دیگر اضافه شود، سرعت حرکت ترافیک ۲ برابر سریع تر خواهد شد بافرض اینکه تمامی ماشین ها با سرعت یکسانی درحرکت باشند هم همین گونه است وقتی شما ۴ مگابیت برثانیه باشد، ۱۲۰ بیت متحرک در ثانیه دارید و وقتی ۲۰ مگابیت بر ثانیه باشد، ۱۲۰۰ بیت متحرک در ثانیه خواهید داشت مقالهمرتبط چگونه پایان بی طرفی ، اینترنت را تغییر می دهدمثال دیگر برای توضیح ، شیر آب است

اگر شیر آب را تا نیمه باز کنید، سرعت بیرون آمدن آب نصف خواهد بود اینترنت کند و اگر شیر را تماما باز کنید، سرعت بیرون آمدن آب سریع تر خواهد شد اینترنت سریع سرعت اینترنت بر نحوهاستفادهآن نیز تأثیر می گذارد مثلا اگر تنها دو دستگاه به یک اینترنت وصل شوند، کم هم می تواند پاسخگوی تمامی نیازهای آن ها باشد؛ ولی اگر تعداد دستگاه های متصل زیاد شد و هدفتان وصل شدن به نت فلیکس یا انجام به صورت آنلاین باشد، به مشکل بر خواهید خورد و به اینترنت سریع تر نیاز خواهید داشت و ظرفیت داده هاظرفیت داده شما همیشه از طرف رساننده های خدمات و دادهشما مشخص می شود ظرفیت داده، مقدار اعات ارسالی در طول یک مدت زمان مشخص را محدود می کند این دورهزمانی که معمولا یک ماه است، با توجه به نرخ صورت حساب شما تعیین می شود و میزان اعات ارسالی و دریی شما را مشخص می کند به خاطر داشته باشید که ضرورتا انتقال اعات در سرعتی مشخص است -ها و های داده به سه دلیل داده ها را ظرفیت بندی می کنند برای جلوگیری از تراکم برای جلو گیری از استفادهنامناسب یا غیر اخلاقی از برای کسب بیشتر با بالا بردن قیمت طرح های داده با ظرفیت بالاتردورد ظرفیت داده ها همیشه پای کسب وکار و دیان است؛ ولی اگر ظرفیت ها معقول باشند ی بودن آن ها اشکالی ندارد -ها و های داده، اجاز هاستفاده از ظرفیت باقی مانده در دورهبعدی را به شما می دهند ظرفیت داده۸۰ به ازای هر ماه، به این معنا است که شما می توانید هر ماه ۸۰ داده دانلود کنید اگر شما از ۸۰ بیشتر دانلود کنید، باید هزینهدانلود اضافه را بپردازید لازم به ذکر است که سرعت و ظرفیت داده تنها منحصر به دانلود نیست و لود را نیز شامل می شود سرعت لود برای کاربران خانگی اهمیت زیادی ندارد؛ ولی برای کسب وکارهایی که مقدار زیادی داده لود می کنند مهم است؛ مثلا کسب وکارهایی که از داده های زیادی بک می گیرند به همین خاطر طرح های کاربران خانگی با کاربران شرکتی متفاوت است و بی طرفی در حال حاضر بی طرفی موضوع داغی است و شاید برای شما سؤال پیش بیاید که این مقوله چه ارتباطی با دارد فعلا دسترسی به تمامی اینترنت، یعنی تمامی مواردی که دانلود یا لود می کنید یکسان است؛ بدین معنا که سرعت دانلود یک فایل ضمیمهایمیل یا تماشای در نت فلیکس یکسان است -های شما هیچ واکنشی نسبت به محتوا نشان نمی دهند و سرعت دری یا انتقال تمامی داده ها برای شما یکسان است

این ساده ترین تعریف از بی طرفی است وقتی بی طرفی محدود شود، -ها با توجه به محتوای مصرفی کاربر، را کنترل می کنند یعنی اگر سرعت ۲۰ مگابیت برثانیه باشد، می توانید از همین سرعت برای باز کردن یا دانلود ضمیمهایمیلتان استفاده کنید؛ ولی وقتی بخواهید در نت فلیکس تماشا کنید، شرکت خدمات دهندهاینترنت سرعت شما را کاهش می دهد؛ چراکه در حال دانلود از آن سایت هستید برای استریم یک رسانه باید بیشتری بپردازید یا به عبارت دیگر، طرح دادهمتفاوت یا جداگانه ای بخرید بیشتر بخوانید جمع‌آوری اعات کلیدی بیش از ۴۸ کاربر توسط یک شرکت ناشناخته آمازون با تورهای برای گسترش خدمات رسانه‌ای در دنیا هاری می‌کند تا سال ۲۰۲۵ # پیشگام خواهد بود دلایل عمده‌ پایین بودن سرعت اینترنت آزمایش ‌ی ماهواره‌ای اینترنت جهانی ، امسال آغاز خواهد شد


پهنای باند چیست و ماهانه به چه مقدار از آن نیاز داریم