مشاغلی که ناباروری می آورند

دکتر حمید چوبینه اظهارداشت علاوه بر مشکلات، عل محیطی مثل برخی مشاغل می تواند سبب ناباروری شود که جوشکاری، نانوایی، کار در کوره آجر پزی، رادیولوژی ، خلبانی بالگرد و هویما از جمله این مشاغل به شمار می آیند این مقام مسوول در مرکز دان ناباروری روش اظهارداشت این افراد در محیط کارشان با امواج و تشعشعات مواجه هستند همچنین انی که مجبور هستند به دلیل شغلشان مدت زیادی بنشینند و یا را در روی پایشان قرار دهند اان ناباروری در میان آنان افزایش می یابد چوبینه تاکید کرد با آموزش های لازم به این افراد می توان از ناباروری آنان جلوگیری کرد که یکی از فعالیت های این مرکز هم ارایه آموزش به این افراد است چوبینه با بیان این که دان برخی از سرطان ها من است تولید مثل افراد را از بین ببرد، افزود نگهداری از تخ و اسپ این افراد یکی از های مرکز دان ناباروری رویش است وی در افزود این افراد پس از بهبودی می توانند از طریق اسپ و تخ خود که در این مرکز نگهداری می شود، فرزنددار شوند چوبینه گفت مرکز دان ناباروری رویش به افرادی که اان تولد نوزادانی با ناهنجاری ها وزمی ودارند، خدمات پیشگیرانه ارایه می کند که در این راستا ، خانواده های دارای افراد با معلولیت هاکه از به وجود آمدن نوزاد جدید معلول واهمه دارند، می توانند با مراجعه به این مرکز از خدمات پیشگرانه بهر ه گیرند منبع ایرنا


مشاغلی که ناباروری می آورند