پایگاهی برای دسترسی رایگان به بیش از ۱۴ میلیون مقاله علمی معتبر

درمان زود انزالی با استفاده از تکنیک فشار هنگامی که می خواهیم برای یک مقالهعلمی غیر رایگان بپردازیم، بررسی فهرست مراجع آن مقاله یکی از بهترین راه ها برای سنجش اعتبار آن است به این ترتیب اگر مراجع مقالهمورد نظر، معتبر و قابل اعتنا نباشند؛ می توانیم از هدر رفتن مان جلوگیری کنیم البته پیش از این دسترسی رایگان به این فهرست مراجع اان پذیر نبود؛ اما ا پایگاه عوارض روحی خودارضایی در زنان هایی شکل گرفته اند که اان دسترسی آزاد به این منابع را فراهم می کنند پایگاه سعی دارد فهرست ارجاعات مقالات علمی، رایگان و قابل دسترسی همگانی باشد در این وب سایت ، این گونه توضیح داده شده است اان ارجاع به منابع علمی معتبر، رشته ای است که داشته های علمی و فرهنگی ما را ق می بخشد این اان، سنگ بنا و اعتبار واقعیت هایی عوارض روحی خودارضایی در مردان است که ما می دانیم علاوه بر این، مقالات ک می کنند تا مشارکت های علمی، با ذکر نام، توجه ودرخور دری کنند همچنین بررسی ارجاعات، راه مؤثری برای یابی علمی یک پژوهش و تأثیرگذاری آن است در مجموع، ارجاعات مهم ترین ابزار برای پویش، فراگیر شدن و یابی تمام دانش تحقیقاتی هستند آغاز این حرکت، سال پیش و با هاری بنیاد ویکی دلایل خودارضایی زنان متاهل مدیا به پنج نهاد دیگر از جمله و بود و ا با اضافه شدن ۲۹ ناشر و مجلهعلمی دیگر، دسترسی رایگان به ارجاعات ۱۴ مقاله من شده است داریو تارابورلی، مدیر ارشد بخش تحقیقاتی بنیاد ویکی مدیا، در مصاحبه خود با نیچر اعلام کرد برای نخستین بار در تاریخ، اان ارجاع به داده های مستند و معتبر بزرگ ترین ناشران علمی جهان، بدون نیاز افزایش تعداد رابطه جنسی برای درمان زود انزالی به پرداخت حق نشر در دسترس عموم قرار گرفته است این داده ها تاروپود تمام دانش ما هستند قبل از این تنها یک درصد از داده های بخش ارجاع مقالات از طریق وب سایت های ساینس و اسکوپوس به صورت رایگان قابل دسترس بود این دو ناشر سرشناس، داده های مرتبط را در وب سایت کراس رف که از سال ۲۰۰۰ پایه گذاری شده است، منتشر می کردند استفاده از کاندوم در درمان زود انزالی

در نتیجهتلاش های ، ا آن میزان یک درصدی به ۴۰ درصد ارتقاء یه است و هدف گذاری شده تا به زودی به ۱۰۰ درصد برسد البته ناشران و پایگاه های دسترسی آزادی که بیش از پیش به می پیوندند نیز زمینهاین پوشش ۱۰۰ درصدی را فراهم می آورند این امر به فرآیند داوری همتا که اساس اطمینان پذیری داده های علمی است نیز ک شایانی خواهد کرد درمان زود انزالی با بی حسی موضعی همچنین ناشران، سایه گذاران و پژوهشگران به راحتی قادر به پیگیری تأثیر مقالات خود و ارجاع های داده شده به آن ها در مقالات دیگر خواهند بود درنهایت امیدوار است با دسترسی آزاد همگانی به این داده ها، تشخیص و تصحیح ایرادات فرآیند ارجاع سریع تر صورت پذیرد و اان رشد ایده ها و تحقیقات با تشکیل یک پایگاه جامع دسترسی آزاد، عوارض جسمی خودارضایی در مردان بیشتر فراهم شود بیشتر بخوانید ذهنیت پشغله و تأثیر آن در تصمیم‌گیری‌های روزمره هاری ، شرکت‌ها و سازمان‌های غیر انتفاعی برای حل مشکلات اجتماعی د برند ناسا، بیش از نیم قرن اکتشاف فضا جلسات کاری، معایب، چالش‌ها و راارهایی برای بهبود آن‌ها ۱۸ کشف علمی ناخواسته و تصادفی که دنیا را تغییر دادند


پایگاهی برای دسترسی رایگان به بیش از ۱۴ میلیون مقاله علمی معتبر