پایین کشیدن نوار نوتیفیکیشن ها، ۵ میان

پایین کشیدن نوار نوتیفیکیشن ها، ۵ میان
یعنی پی ۱۰ است. نسخه ی جدید خوشبختانه
اندروید ۷.۰ نوقا و نسخه ی ۵.۱ رابط
حسگر تدارک دیده است.فرآیند شناساندن
به طوری که در استفاده ی عادی کوچک ترین
شده است. تعداد آیکون های نمایش داده شده
می شود و با دوبار لمس آن، نوار بسته
مانند نسل پیشین می توان از حسگر برای
کاربردی ترین بخش های مرتبط با حسگر اثر
شرح واژه:
راحتی اپ های دلخواه را رمزگذاری کرد.

صفحه‌ها

صفحه‌ها